Bilgisayarla Görme Araştırma Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik Elektronik Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Diz Eklemi MR Görüntülerinde Kıkırdak Doku ve Menisküs Bölütleme ve Ölçümleme

Bu projede diz eklemi MR görüntülerindeki tüm kıkırdak ve menisküs dokularına ait bölgelerin aşırı özelleşmiş yaklaşımlardan kaçınarak üç boyutta tamamen otomatik olarak bölütlenmesi, modellenmesi ve ölçülmesi amaçlanmıştır. Kullanılan veri Osteoartrit Girişimi (OAI) veri tabanından elde edilmiş olup hem osteoartritli gruptan hem de kontrol grubundan katılımcılara ait 3-D DESS standardındaki sajital yüksek alan diz MR görüntülerini içermektedir. Bu MR görüntülerindeki kıkırdak ve menisküs dokularına yönelik gerçekleştirilen alt çalışmalarda ilgi dokularının bölütlenmesi ve ölçülmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Sponsor: Tübitak ARDEB
Tarih: Mart 2017 - Mart 2019
Daha Fazla

Akciğer CT Görüntüleri Üstünden Bal Peteği ve Buzlu Cam Dokularının Tespiti

Son yıllardaki akciğer hastalıklarındaki büyük artış, yeterli sayıda uzman bulunamaması, bilgisayarlı tomografide (computed tomografi-CT) 4096 gri tonun olmasından kaynaklı insan gözünün sınırlarını aşması (insan gözü 30-90 gri tonu ayırabilir) - yanlış teşhise sebep olması, uzman tarafından teşhis sırasında zaman kaybı, yüksek maliyetler ve hastalıkta erken teşhisin önemi gibi sebeplerle bilgisayar destekli tanı (BDT) sistemlerinden yardım almak zaruri hale gelmiştir.

Sponsor: -
Tarih: Mayıs 2018 - Devam
Daha Fazla

Legg-Calve-Perthes Hastalığında Bilgisayar Destekli MR Görüntü Analizi

Legg-Calve-Perthes hastalığı, pediatrik ortopedide erken çocukluk döneminde görülen bir ağrılı kalça eklemi rahatsızlığıdır.Bu proje kapsamında, Legg-Calve-Perthes hastalarına ait manyetik rezonans (MR) görüntülerinde başta femur başı olmak üzere kalça eklemi elemanlarının otomatik olarak tespiti, bölütlenmesi ve şekilsel analizleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, hastalıkla ortaya çıkan deformitelerin ve lezyonların bilgisayar destekli analizine yönelik araştırma faaliyetleri de proje dâhilindedir. Legg-Calve-Perthes Hastalığı’nda Bilgisayar Destekli MR Görüntü Analizi projesi kapsamında araştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Sponsor: -
Tarih: Ekim 2016 - Devam
Daha Fazla

Türk İşaret Dili Tanıma

İşaret dilleri, işitme engellilerin birbirleri ile iletişim ve etkileşimlerde kullandıkları görsel dillerdir. Bu görsel diller; parmak, el, kol hareketleri ve yüz ifadelerinden oluşur. İşaret dilleri, tıpkı konuşma dilleri gibi ülkelere göre değişiklikler gösterirler ve kendilerine has belirli dilbilgisi yapılarına sahiptirler. Türk İşaret Dili (TİD) de, ülkemizdeki işitme engelli çocuk, genç ve yetişkin yurttaşlarımızın iletişim dilidir. TİD’ye ait işaret dili kelimelerinin bilgisayar destekli olarak otomatik tanınması üzerine gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında, TİD’ye ait ayrık işaret dili hareketleri RGB ve derinlik haritası video görüntüleri üzerinden başarılı bir biçimde tanınmıştır.

Sponsor: Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Tarih: Ocak 2012 - Haziran2013
Daha Fazla